Tag: anh nên nói về lịch trình và số trận đấu..

hạn; Độ khẩn cấp:Trong trò chơi, Modric đã mở kỉ lục cho Real Madrid, và Benzema đã ghi một hình phạt để khóa chiến thắng.Nó đáng được nhắc tới trước khi cửa sổ chuyển hàng mùa hè đóng cửa, Stuttgart tuyên bố rằng trung tâm xung đột chính của Đức B. Pauli sẽ tham gia cùng vay mượn và trung tâm chính Fasher of Dan Hỗn o Waelle sẽ tham gia. Sự xuất của họ sẽ cải thiện sức mạnh phía trước của đội bóng.