Tag: Bởi vì đôi khi cậu ấy vượt qua quả bóng mà không ai nhìn thấy được..

Cuối cùng, 36th diêm giữa hai siêu sao đã chấm dứt với chiến thắng của Juve do Ronaldo dẫn đầu. Tôi không biết khi nào thì lần t ới tôi sẽ gặp họ trong cùng một sân vận động cùng một lúc.Tại 4Hơn nữa, một đại úy quân đoàn trắng cũng nói về quan điểm của mình về việc tuyển dụng trước của câu lạc bộ mùa hè này. anh ta nghĩ rằng so với môi giới, Harland có thể là mục tiêu dễ hơn để hoạt động.