Tag: Chelsea chơi bài ở nhà.

Huấn luyện của Phuket không t ốt cho lắm Sau đó đôi mươi phút chơi tốt và thay thế Juve ngày hôm sau ông đã thực hiện cùng một khóa huấn luyện đơn giản như các cầu thủ chính thay vì luyện cùng các thay vì những thay thế khácTin nóng hổiTheo tin của ESPN, sau khi huấn luyện viên Alberta gọi cả đội để tìm hiểu lý do cho s ự khởi đầu mùa giải kém, thì các cầu thủ của Arsenal đã ngược đãi lẫn nhau trong cuộc họp thông gió.