Tag: chỉ một điểm để tiếp tục đi..

The 19-year-old midfield đã thắng the 2020 U20 giải phóng viên cup và đã xuất hiện lần đầu tiên quốc gia ở Ecuador vào tháng Mười năm ngoái.Nói cách khác, nếu Messi quyết định rời bỏ đội vào cuối mùa Bảy, Barcelona vẫn sẽ phải trả phần thưởng trung thành còn lại của gần 392 triệu bạc bạc cho người chơi trong vòng lăm ngày.Materazzi đã nói: “cont và Jose là rất khác và rất giống nhau