Tag: để bắt kịp chuẩn bị trước mùa giải..

Lewis bị gãy trán và băng bó đầu để ngừng chảy máu, trong khi ông ấy mất ý thức sau khi rơi xuống đất và được đưa lên một cái cáng để điều trị y tế sau khi bị chữa trị.Tôi có nghe vài tin đồn, nhưng tất cả đều là giả.Chúng tôi cố thuyết phục ông ấy rằng đó là sai, nhưng cuối cùng ông ấy đã bỏ đi.