Tag: Hành động dữ liệu cũng không lạc quan..

The first 16 phút, M- luerene before the ball in to the right side of the hình phạt area after the cross, Suarez in front of the door to play RỗngThe first 24 phút, Neymar out of the front right set piece to the Hạn chế area, Danilo – Pereira header in front of the cừu top highSau trận đấu, Tổng thống liên cầu Trương Kangyang cập nhật nội trú, đưa biểu tượng của đội kịch của Inter ra mặt.🙏🏻🖤💙Nâng ly vì mọi người.