Tag: Sau đó Lanana bắn từ rìa khu vực cấm đã được cứu..

Sau tám vòng đầu của cuộc thi Hội đồng Liên bang trong mùa này, Cologne đã chịu ba trận rút và năm thua.Diop đã xuất hiện 62 cho Senegal và đã đạt được 11.Anh có nghĩ là người quản lý hài lòng với tình hình hiện tại của đội không?Tôi rất biết ơn CLB vì sự tận tụy với đội trong giây phút đặc biệt này, nó cho chúng ta cơ hội để xây dựng một đội bóng mạnh mẽ, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành vì điều này.