Tag: và người kia là một nhà vô địch phản công

Chúng tôi đã phải đấu tranh trong đôi mươi phút cuối cùng, và suy nghĩ và phương pháp chơi của chúng tôi không rõ ràng như lúc đầu.Nhưng t ôi nghĩ nếu có sự mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm giữa Ronaldo và Maguire, chúng ta phải đối mặt với nhau, thậm chí để cho các cầu thủ của Manchester United biểu quyết người sẽ là đại úy. điều đó sẽ không tốt cho đội và ảnh hưởng đến sự thống nhất của đội.♫ Marcello of Real Madrid, Bogba of Manchester United, Ramos of Paris, Hames Rodriguez of Laiyan of Qatar and Salah of Liverpool xếp hạng sáu đến chục