Tag: Vấn đề của Messina có thể là tâm lý

Gần đây, vài phương tiện truyền thông cho biết Icarus đã kết thúc với Wanda. Wanda và con gái đã trở về Milan. Nếu họ quyết định ổn định ở Milan, Icarus sẽ cân nhắc trở về Inter để đoàn tụ với họ.đề cao 892;Manchester United đã báo cáo tuần này rằng Soshlet đã không hài lòng về việc Manchester United không đưa trả lại Ronaldo vềQuân Rossions đã sẵn sàng mua nó ngay bây giờ.